Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet kan højst ydes i ét år og højst til 3 børn. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

26 uger - 2 årige børn                                                     kr. 6.998,00

3 - 5 årige børn                                                               kr. 4.122,00