Overflytning

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave sker automatisk, og du behøver derfor ikke at udmelde dit barn. Medmindre dit barn skal starte i en pulje- eller privat institution, så skal du selv sørge for at melde barnet ud af dagpleje/vuggestue, efter gældende regler.

Forældre til kommende skolebørn skal selv sørge for at opskrive børnene til SFO.

Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er gælder ovennævnte udmeldelsesregler for udmeldelse af børnehaven.

Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk overflyttet til SFO'en ved den nye skole.

Ønskes overflytning til anden SFO, skal du opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning eller du kan rette henvendelse til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk