Lukkedage i SFO

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 21., 22. og 23. marts 2016.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 06. maj 2016.

22. og 23. december 2016 samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29. og 30. december 2016.

Der er desuden 3 ugers sommerferielukning i ugerne 27, 28 og 29. 

Der etableres sommerferietilbud i uge 27, 28 og 29.