Lukkedage i daginstitutionerne

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 21., 22. og 23. marts 2016.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 06. maj 2016.

Samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29. og 30. december 2016.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning. 

Grundlovsdag den 05. juni og den 24. december 2016 falder på weekenddatoer og er dermed ikke nævnt som lukkedage i år 2016.