Daginstitutionstakster pr. 1. januar 2016

  Timer/uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad:  48,00  2.994  11.976
Vuggestuer med mad:    3.363  13.452
Børnehaver uden mad:      
Fuldtidspladser    1.763  7.052
Frokostordning*    721  
SFO  Klasse modul     
SFO1  0-3 kl.   1.380  2.551
SFO2  4-5 kl.   806  1.577
SFO3  6-8 kl.   548  895
* Følgende institutioner har frokostordning, Børnehaven Lærkereden, Børnehaven Røglebakken, Børnehaven Egebjerget/Egedalen, Skovvejens Børnehave og Møllebjerghave Børnehave. Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
    
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 12.672 9.504
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 7.052 5.289

Ved brug af instititutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.