Lukkedage i dagtilbud

Lukkedage i Kommunale børnehaver og vuggestuer år 2017

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 10., 11. og 12. april 2017.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 26. maj 2017.

Den 22. december , samt dagene mellem jul og nytår 27., 28. og 29. december 2017.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog ikke Grundlovsdag og 24. december 2017.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning. 

Sommerferielukket 2017

Nedenstående viser de institutioner, der på nuværende tidspunkt har besluttet at holde sommerferielukket. Nærmere information kan du få i dit barns børnehave.

Rollingen og Hyllinge Børnehave er sammenlagt i uge 27, 28 og 29. I Rollingen i uge 27 og i Hyllinge i uge 28-29.

Avnstrup børnegård har sommerferie lukket i uge 29 og 30 (Besluttet af forældrerådet)

Skovvejens Børnehave
har sommerferie lukket i uge 28 og 29 (Besluttet af forældrerådet) 

Birken og Fjordly er sammenlagt i uge 28,29 og 30 i Børnehuset Fjordly