Lukkedage i dagtilbud

Lukkedage i Kommunale børnehaver og vuggestuer år 2016

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 21. 22. og 23. marts 2016.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 06. maj 2016.

Samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29. og 30. december 2016.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning. 

Grundlovsdag den 05. juni og den 24. december 2016 falder på weekenddatoer og er dermed ikke nævnt som lukkedage i år 2016.

Sommerferielukket 2016

Nedenstående viser de institutioner, der på nuværende tidspunkt har besluttet at holde sommerferielukket. Nærmere information kan du få i dit barns børnehave.

Rollingen og Hyllinge Børnehave er sammenlagt i uge 29-30-31. I Hyllinge i uge 29 og i Rollingen i uge 30-31.

Røglebakken - Lærkereden og Egebjerget er sammenlagt i uge 28 og 29. På Egebjerget

Solsikken og Myretuen er sammenlagt i uge 28 og 29. I Solsikken

Den Grønne Kile og Skovvejens børnehave er sammenlagt i uge 28, 29 og 30 i Den Grønne Kile.

Birken og Fjordly er sammenlagt i ugerne 28 og 29 i Fjordly.