Område - Selvejende

Rollingen (selvejende børnehave)
Lorentzenvej 8  
4070 Kr. Hyllinge  
Områdeleder: Ulla Bang  
Pædagogisk Leder: Janni Schønnemann Skov  
Kontor: tlf. 24 96 07 71, Ekstra: 24 96 07 72, Søhestene 24 96 07 73, Delfinerne: 24 96 07 74  
E-mail: rollingen@lejre.dk
Hjemmeside: Rollingen

Hyllinge Børnehave (selvejende børnehave)
Stationsvej 12 A  
4070 Kr. Hyllinge    
Områdeleder: Ulla Bang  
Afdelingsleder: Judy Vallø Hansen  
Tlf.  Kontor 30 56 09 44  Krudtugler 30 56 09 42  Spillopper 30 56 09 38 Spirrevipper 30 56 09 34  
E-mail: hyllinge-lyndby@lejre.dk  
Hjemmeside: Hyllinge