Område A - Osted

Osted Børnehave (børnehave)
Engtoften 22, Osted  
4320 Lejre  
Områdeleder: Yvonne Frandsen tlf. 20 31 82 77
Pædagogisk Leder: lotte Brandt tlf.20 47 60 39
Telefon til stuerne: 
      24 96 28 66 (Krudthuset),
      24 96 28 68 (Kahytten),
      24 96 28 67 & 24 96 28 69 (Knasten)

E-mail: lobr@lejre.dk
Hjemmeside: Osted børnehave