Område A - Allerslev

Egebjerget og Egedalen (børnehave og vuggestue)
Rynkebjerggårdsvej 3  
4320 Lejre  
Egebjerget og Egedalen  
Områdeleder: Yvonne Frandsen tlf. 20 31 82 77  
Afdelingsleder for Egebjerget/Egedalen: Anne-Mette Hvas  - Tlf. 20 18 84 24
Tlf. 30 18 37 90    
E-mail: egebjerget@lejre.dk
Hjemmeside: Egebjerget

Røglebakken (børnehave og vuggestue)
Rynkebjerggårdsvej 1
4320 Lejre
Områdeleder: Yvonne Frandsen  tlf. 20 31 82 77
Tlf. 24 96 28 94
E-mail:
Hjemmeside: Røglebakken

Lærkereden (børnehave og vuggestue)
Klostergårdsvej 4, Øm  
4000 Roskilde  
Områdeleder: Yvonne Frandsen  tlf. 20 31 82 77  
Pædagogisk Leder: Pernille Dyrvig tlf. 20 58 62 27
Børnehaven tlf: 30 18 37 80
Vuggestue tlf: 30 18 37 85
Kontor tlf: 30 18 37 81
E-mail: laerkereden@lejre.dk
Hjemmeside: Lærkereden