Personale

 

Ledelsen

 
  Ulla Bang – 37 timer
Områdeleder
  Maria Høgh Lund - 32 timer
Pædagogisk leder
 Krudtuglerne  
  Nanna Djekic Hermansen - 32 timer
Pædagog
  Stefan Schou - 18½ time
Pædagogmedhjælper
 Spilopperne  
  Rie Nielsen - 32 timer
Pædagog
  Naila Rehman - 37 timer
Pædagog
Vikar  Judy Vallø
  Charlotte Hindsgaul-Nissen
  Ea-Rose Andreasen
 

Monica Ohlendorff

  Sofia Kehlet
  Birgitte Frederiksen
Ressourcepædagog  
  Susanne Sørensen