Forældreråd 2015 - 2016

Forældrerepræsentanter:

Louise Raun Mejdahl
Mobil: 5050 7727
lrmejdahl@gmail.com
Mor til Elias i børnehaven

Henrik Stampe Jensen
Mobil: 2511 8472
Rustenford@gmail.com
Far til Mikkel i Vuggestuen

Mia Langelund Abildgaard
Mobil: 2894 5460
Miaabildgaard88@gmail.com
Mor til Andreas i børnehaven

Anne-Mette Petersen
Mobil: 2294 2946
a.mette.p@gmail.com
Mor til Mads i vuggestuen

Lotte Greve
Mobil: 4061 7728
grevelotte@gmail.com
Mor til Mille i børnehaven

Personalerepræsentant:

Helle Dyekjær-Christensen

Pædagogisk Leder:

Helle Larsen
Mobil: 6116 5757
hela@lejre.dk