Sociale kompetencer

Social kompetence er nøglen til fællesskabet. Vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder, herunder konfliktløsning. At kunne vise hensyn, tilsidesætte egne behov og lytte til andres ideer danner grobund til dannelse af venskaber. Det er vigtigt at barnet lærer at kunne begå sig i forskellige arenaer.

Mål:

 • At barnet kan leve sig ind i andres følelser og tanker.
 • At der i dagligdagen er fokus på et trygt miljø hvor der tages afstand fra mobning og drilleri.
 • At støtte barnet i at kunne føle sig forbundet med andre og høre til i en gruppe samt udforske omverden og tage initiativer.
 • At barnet lærer at samarbejde med andre, komme med forslag til løsninger og alternativer.
 • At barnet får mulighed for at åbne op for nye venskaber/legerelationer
 • At barnet lære at vente på tur, kan modtage kollektive beskeder samt indgå i fællesskabet / aktiviteten.

Vi når målet ved:

 • At støtte barnet i at turde sige fra.
 • At holde samling og ved eks. at bruge Fri for Mobberi -materialet.
 • At sætte børnene sammen i små grupper evt. med en særlig opgave, spil aktiviteter mm.
 • At bruge vores rum – ude som inde - til at støtte op om små gruppers initiativer.
 • At anvende kreative læreprocesser, hvor barnet kommer i flow og i fordybelsen glemmer tid og sted.
 • At skabe rammer der giver forældrene mulighed for at møde andre voksne, for der igennem at skabe nye legeaftaler ml. børnene.
 • Gennem samarbejdslege, eks. tag fat mm.

Eksempler fra hverdagen:

 • Magiske øjeblikke på skovture, der styrker samarbejdet og giver fællesskabsfølelse og skaber oplevelse af at noget er positivt.
 • Selvstændigt hulebyggeri, der stimulerer det enkeltes barns evne til samarbejde.
 • Børnemøder, hvor det er børnene, der byder ind med ideer. Det giver en oplevelse af medbestemmelse i dagligdagen.
 • Voksenstyret bål mad.
 • Forældrekaffe og husets traditioner såsom fastelavn, flagfest og julehygge.
 • Telefonlisten på opslagstavlen til brug v. spontane legeaftaler. Familierne tilbydes en kopi.
 • Traditionelle lege på legepladsen og i skoven.