Naturen og naturfænomener

Naturen er en skattekiste af kundskab og en enestående legeplads for både sind og krop. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum, danner grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Glæden ved naturen får børn, når de er sammen med entusiastiske rollemodeller, der ser glæde, muligheder og ikke begrænsninger ved udeliv.

Mål:

 • At børn får berigende oplevelser med naturens dyr, planter og materialer.
 • At pirre børnenes nysgerrighed på det, der sker med naturen i løbet af året.
 • At børnene oplever glæde ved at bevæge sig og være ude året rundt uanset vejr og vind. De mærker kulde og varme og at klæde sig på derefter.
 • At børnene får viden og erfaring med at bruge uderummet som en naturlig del af deres hverdag.

Vi når målet ved:

 • At vi bruger naturen aktivt dels ved vores ugentlige ture i skoven dels ved vores alsidige
 • Gennem ’Grønne spirer’ projekter hvor vi hele tiden er i udvikling i forhold til nye aktiviteter i naturen.
 • At vi sammen med børnene søger viden i opslagsbøger, plancher og på nettet.
 • At så og plante sammen med børnene og bruge det vi høster når vi bl.a. laver bålmad og bager ud fra en bæredygtig tankegang.
 • At bruge naturmaterialer i kreative aktiviteter.
 • At sanse, lytte, lugte, mærke og smage.
 • At have en aktiv tilgang til ild, luft, jord og vand.

Eksempler fra hverdagen:

 • Alle grupper har ugentlig en fast turdag hvor udflugten ofte går til velkendte steder i skoven. På den måde oplever barnet bl.a. at årstiderne skifter og hvilke forandringer det giver.
 • At Naturgruppen laver bålmad hver uge. Nogle gange fælles for alle.
 • Vi taler om hvad vi kan finde i naturen som kan spises
 • Vi prøver så vidt muligt at tage vores aktiviteter med ud. Vi har mange og gode uderum.
 • Børnene lærer og får kendskab til, gennem vores ’Grønne spirer’ temaer – navne på fugle, planter mm. Desuden lærer de at genkende fuglens sang, rådyrets spor, rævens lugt osv.
 • Vi arbejder målrettet med forskellige temaer, som derigennem giver børnene viden om /indblik i dyr, planter og udeliv.