Et børnehavebarn skal føle…

Nysgerrighed

Tryghed ved naturen

Småkravl i hånden

At vores natur er en naturlig del af hverdagen

Glæden ved at samle

Hvordan det er at overskride sine egne grænser

Flowoplevelser og fordybelse

Sand, jord, mudder og vand

Finde ro ved at ligge og kigge op i himlen

Sidde i et træ og fantasere

De skal have været våde, stukket sig og blevet trætte