Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Børnehuset Møllebjerghave er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

 

Sonja Dreesen 
Områdeleder

  Kirsten Varming Hansen
Pædagogisk Leder 
   

Line Elkrog Kruuse
Pædagog

   

Lisbeth Nielsen
Pædagogmedhjælper

   

Lone Wenger
Pædagog Assistent

   

Nicolai Raetzel
Pædagog

   

Randi Albæk
Pædagog Assistent

   

Betina Olsen
Pædagog

   

Birgit Egerup
Pædagog

   

Karina Pedersen
Pædagog

   

Anette Breiting
Pædagog

   

Annika Vestergaard
Pædagog

   

Susanne Hansen
Pædagogmedhjælper

   

Dorthe Andersen
Pædagog

Lis Billing
Køkkenassistent

 

Bente Lysdal
Pædagogmedhjælper

Skole (Læser til Pædagog Assistent)

 

Michele Østergaard
Pædagogmedhjælper

Barsel