Forældrerådet

Navn Repræsentant Mobil E-mail
Anne Szciegenny Forældre rep. 60701974 torbenoganne@privat.dk
Klaus Konradi Forældre rep.   mail@klauskonradi.dk
Marie Pedersen Forældre rep.   mariethilde@gmail.com
Nille Klarskov Forældre rep.   milini@mail.dk
Stig Pløger Forældre rep.  31401599 stigploger@gmail.com
Karina T. Ravn Pædagogisk leder 29741830 krav@lejre.dk
Ulla Damlund Suppleant for leder 24962883 ulda@lejre.dk
Lene Nielsen Medarbejder rep. 24962883 enie@lejre.dk