Forældrerådet

Forældresamarbejde
Vi har altid arbejdet for et tæt samarbejde med forældrene-og de er velkommen til at være på besøg eller bidrage til noget i vores temaer og projekter. Vi har en aktiv forældregruppe der også selv arrangerer aktiviteter i børnegården.

Vi har forældrekaffe ca. hver anden måned, hvor det er forældrerådet der organiserer samt vi har bedsteforældredag og årlig arbejdsdag på legepladsen, som institutionen står for.

Vi har et forældreråd for institutionen og holder ca. 4 møder årligt, hvor vi har fokus på den pædagogiske hverdag og orientering fra kommunen. Vi er fælles om sommer- og julefest. Vi har også et årligt forældremøde som vi også planlægger i fællesskab, hvor alle forældre er med til at evaluere året som er gået og kan komme med nye ideer og forslag til det kommende år. I perioder arbejder vi også sammen med lokalsamfundet, da vi jo bor i en lille landsby. 

Navn Repræsentant Mobil E-mail
Signe Thorsen Forældrerepræsentant    
Sara Marie Winge Forældrerepræsentant    
Sara Oxe Preisler Forældrerepræsentant    
Birte Mackeprong Suppleant    
Søs Nørgaard Nielsen Suppleant