Krop og bevægelse

Mål:

  • Vi har som idrætsbørnehave meget fokus på krop og bevægelse, og vores mål er:
  • At børnene opnår en større kropsbevidsthed
  • Bevægelse gennem leg - fysisk, psykisk, socialt og kognitivt
  • Sund kost
  • At børnene gennem deres sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale verden

Pædagogisk arbejde:

Vi lærer børnene hvordan de ser ud indvendig i kroppen og hvad de forskellige kropsdele hedder. De lærer, at mærke deres hjerte og mærke hinandens puls, både når de har været aktive samt når de er rolige.
Bevægelse er en naturlig del af hverdagen. Børnene bruger deres krop i deres aktiviteter, og uanset deres alder og aktivitet, er den fysiske aktivitet vigtig for deres udvikling. De fysiske rammer i institutionen giver gode muligheder for leg og bevægelse - både ude og inde. Børnene er ude hver dag.
Når vi laver aktiviteter med børnene har vi fysiske, psykiske, sociale eller kognitive formål bagved. Gennem fællesaktiviteter og fri leg udvikler de deres sociale relationer, er med i et fællesskab og får et højere selvværd. De får brugt deres kroppe og skal tænke over hvordan de får løst en opgave.
Vi giver børnene mulighed for både at lege vildt og stille samt mulighed for at fordybe sig i rolige sysler for at stimulere både fin- og grovmotorikken.
Vi har morgensjov hver dag. Cykeldag en dag om ugen og børnene kommer i svømmehallen så ofte det kan lade sig gøre. De bliver også tilbudt at lære at stå på skøjter.
Når vi f.eks. tager i svømmehallen er det for at styrke den motoriske og sociale del. Vi deler børnene ind i grupper - det kan være sammen med deres venner eller sammen med andre børn, som de får chance for at lære bedre at kende. I små grupper, bliver fællesskabet tættere. Børnene lærer reglerne for at færdes i trafikken, når vi skal med bussen. I svømmehallen får de øvet sig i at klæde sig på og af, lærer hvad reglerne er under bruseren og om sikkerhed inde i svømmehallen. Når vi er færdige med at bade, slutter vi af med at spise frokost sammen.
Vi går eller cykler også ture i nærområdet , skoven og stranden. Vi udfordrer deres sanser både i børnehaven og ude i naturen. På turene snakker vi om hvad vi ser, smager på bær og føler på de ting vi finder.
Vi har maddag ca en gang om måneden, hvor børnene hjælper til. Vi snakker med børnene om sund mad og hvad der er godt for kroppen.

Dokumentation:

Billeder

Evaluering:

Forældrekonsultationer og personalemøder