Barnets alsidige personlige udvikling

Mål:

Vi ønsker, at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et selvstændigt individ. Vi vil sætte det enkelte barn i centrum og støtte barnet, der hvor det er. Der skal være mulighed for, at barnet kan afprøve sig selv i mange sammenhænge. Der skal være plads til personlig udfoldelse med hensyntagen til husets dagsrytme. Vi vil arbejde ud fra 4 hovedområder ved hvert barn; fysisk, psykisk, socialt og kognitiv. Vi vil give børnene en følelse af, at krop og psyke hænger sammen. Vi vil støtte barnets evne til at tage initiativer, så barnet tør udfordre sig selv psykisk og fysisk. Vi vil i samarbejde og dialog med forældrene skabe ligevægt mellem mål og de muligheder barnet har for personlig udvikling i idrætsbørnehaven.

Praksis:

Børn og voksne skal behandle hinanden på en empatisk måde ved bl.a. at have respekt for hinandens forskelligheder. Vi samarbejder med børnene om, at det enkelte barn anerkendes for den han/hun er. Vi prioriterer at have tid til at lytte og gå i børnehøjde. Vi arbejder ud fra hvad børnene er gode til og tager udgangspunkt i dette. Det giver børnene succesoplevelser, der har stor betydning for udvikling af deres selvværd.

Vi inddrager børnene i børnehavens hverdag, primært ud fra deres interesser og behov, men også ved praktiske gøremål, bl.a. borddækning og oprydning. Vores alsidige dagligdag og aktiviteter skal flytte grænser hos børnene, skabe forundring, lyst til nye udfordringer og give børnene mulighed for at afprøve sig selv.

Vi vil forsøge at skabe en institution, som udvikler barnets naturlige nysgerrighed, ved at præsentere barnet for mangeartede oplevelser. Bl.a. ved idrætspædagogiske aktiviteter, hvor leg og bevægelse er i højsædet.

I dialogen med forældrene forsøger vi at skabe ligevægt mellem forældrenes krav og forventninger til barnet, på baggrund af barnets udviklingstrin.

Det enkelte barn skal have mulighed for at udfolde sig selvstændigt og selv forsøge at tage initiativ. Børnene skal lære af sociale og kulturelle erfaringer samt kunne deltage i sociale fællesskaber. At respektere andre børn/voksnes grænser og at kunne give omsorg. Det enkelte barn skal indgå i et fællesskab og lære at udtrykke sine behov og følelser over for andre børn og voksne.

Som personale i Myretuen skal vi være nærværende over for det enkelte barn, vi skal møde barnet med anerkendelse. Vi skal hjælpe og støtte barnet i dets udforskning af dagligdagen, dette kunne f.eks. være i at klatre, tage tøj af/på, tælle kopper/tallerkner. Det skal være trygt at være her og det enkelte barn skal trives i dagligdagen.
Her er det vigtigt for personalet med den gode dialog med forældrene, det skal være trygt for forældrene at aflevere deres børn i Myretuen!