Årshjul

I idrætsinstitutionen arbejder vi ud fra årshjul. På skift af året, vil vi arbejde med læreplanstemaerne. Dette for at skabe overblik, og sikre at vi kommer omkring alle temaerne.