Lidt fakta om børns kost

At børn har sunde kostvaner, er en forudsætning for, at de trives, både fysisk og psykisk.

Gennem sund kost og motion, sikres børnene et godt helbred, og det er med til, at forebygge sygdomme. Det er grundlæggende en afgørende forudsætning, at børnene tilbydes sund kost, for derigennem at give børnene muligheden for en optimal udvikling.

En sund kost, giver børnene mere overskud til aktivt at deltage i deres hverdag, og i de aktiviteter som idrætsbørnehaven tilbyder. Det giver dem mere energi til at lege, de får en bedre koncentration og de bliver i det hele taget gladere børn.

Det er os voksne, der skal være gode rollemodeller for børnene. Det er vores ansvar, at børnene får en sund, nærende og varieret kost. Ligeledes er det vigtigt, at vi giver dem mulighed for masser af frisk luft og motion hver dag.