Børnefødselsdage

Børnefødselsdage kan afholdes både i institutionen og i hjemmet. Vi opfordrer til, at den kost der serveres for børnene til fødselsdage, såvel i institutionen som i hjemmet, følger de retningslinjer som er beskrevet ovenfor. Dvs. at man som forælder er bevidst om, at børnene tilbydes sund og ernærende kost, og at fedtholdig kost og søde sager begrænses eller helt udelades.

Hvis man som forælder vælger at servere noget usundt til en børnefødselsdag, så skal man oplyse hvad der er serveret, således at andre forældre kan tage højde for det enkelte barns sukker/fedt indtag i institutionens åbningstid. Dette oplyses enten på info-tavlen i institutionen eller på en forinden uddelt invitation.

At man som forælder oplyser hvad der serveres inden fødselsdagen afholdes, har den klare fordel, at forældre til børn med specielle kostbehov kan tage højde for dette.

Der opfordres til, at man ikke uddeler søde sager som børnene kan tage med sig hjem fra fødselsdagen.