Partsrepræsentant

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

  • Du kan også vælge at lade en anden tale din sag. Så deltager den person i møder og træffer beslutninger på dine vegne eller sammen med dig. Det kaldes en partsrepræsentantDu skal dog være opmærksom på, at kommunen kan kræve, at du skal medvirke personligt, når det har betydning for sagens afgørelse (jf. forvaltningsloven §8 stk. 1).