Notatpligt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

  • Kommunen skal i afgørelsessager skrive de oplysninger ned, som der modtages og som har betydning for sagens afgørelse. Dette kaldes notatpligt. Notatpligten gælder uanset, hvilken måde kommunen får oplysningen (offentlighedsloven §13).