Sådan gør du med storskraldet

Storskrald er de ting, du ville tage med dig, hvis du skulle flytte. Byggeaffald er ikke storskrald. Du kan få hentet storskrald hjemme hos dig selv to gange om året.

Dette er storskrald

• Pap
• Brændbart affald
• Indbo
• Møbler
• Jern
• Metal
• Hårde hvidevarer
• Elektronikaffald
• Træstød på højest 25 kilo

Dette er ikke storskrald

Byggeafflad er ikke storskrald. Byggeaffald er for eksempel døre, vinduer og køkkenelementer. Det skal afleveres på genbrugspladsen.

Storskrald stiller du ud senest kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst dagen før. Du stiller dit storskrald ud til nærmeste kørevej for skraldebilen. I byen betyder det typisk, at du stiller affaldet ud til fortovet. På landet betyder det typisk, at du stiller affaldet op til nærmeste asfaltvej. Sørg for, at affaldet står, så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen.

Det er vigtigt, at du sorterer storskraldet. Småt brændbart, stort brændbart, jern og metal og elektronikaffald indsamles af hver sin bil og skal derfor stå adskilt.

• Du må højst aflevere 15 enheder pr. indsamling.

• Mindre storskrald sorterer du efter affaldstype og lægger i klare plastsække.

• Hver affaldstype skal stå klart adskilt fra andre.

• Elektronikaffald pakker du ind i gennemsigtig plast, så det ikke bliver vådt.

• Sæt en mærkat på storskraldet, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det skal fjernes.

Hvornår får jeg hentet storskrald?