Sådan gør vi i Lejre

Er du ny i Lejre Kommune og har brug for at sætte dig ind i hvordan vi håndterer affald og genbrug i Lejre Kommune? Så kan du finde et overblik herunder.

Alle husstande i Lejre Kommune har adgang til at komme af med papir og dagrenovation ved deres bolig. De fleste boliger har to beholdere stående, hvor den ene er til papir og den anden til dagrenovation. Den typiske størrelse på beholder er 140 liter, men det er muligt mod betaling at få en større beholder, hvis man har særlige behov. En samlet oversigt over, hvad ordningerne for affald og genbrug koster i Lejre Kommune finder du i højre side.

Det er muligt at få en gratis kompostbeholder. Kompostbeholderne kan være med til at skabe plads i dagrenovationsbeholderen, fordi det grønne affald kan komme i kompostbeholderen i stedet.

Glas skal du aflevere i de opstillede kuber til glas rundt om i kommunen. Du kan se en oversigt over hvor den nærmeste kube er via oversigten, du finder i højre side.

Metal, plast, pap m.m. kan afleveres på genbrugspladsen. Se mere om genbrugspladsen via link i højre side.

Haveaffald henter skraldemanden tre gange årligt ved din bolig. Du kan også selv aflevere det på genbrugspladsen. Læs mere via link i højre side.

Visse typer stort affald afhenter vi via storskraldsordningen to gange årligt. Læs mere via link i højre side.

Vi har selvbetjeningsløsninger til de fleste af de ændringer og behold, du måtte have på affald- og genbrugsområdet. Under de enkelte affaldsordninger finder du selvbetjeningslink.

Har du et akut problem med afhentning af affaldet kan du ringe direkte til skraldemændene hos RenoNorden, der henter affaldet i Lejre Kommune. Nummeret finder du i højre side.

Du er også altid velkommen til at ringe til affald og genbrugsteamet i kommunen, hvis du har brug for yderligere hjælp. Ring via Borgerservice på 46 46 46 46.