Sådan gør du med affaldet

I Lejre Kommune har hver husstand en papirbeholder til at sortere papir fra til genbrug. Det er vigtigt, at der kun kommer papir i beholderen - fedtet fra en eneste pizzabakke er nok til at ødelægge to tons papirmasse!

En god tommelfingerregel er, at alt hvad du modtager i postkassen eller brevsprækken kan genbruges som papir.

Aviser, ugeblade, tidsskrifter, magasi­ner, breve, brochurer, skrivepapir, konvolutter, reklamer, telefonbøger og vejvisere kan genbruges som papir og skal i papirbeholderen.

Følgende som ikke kan genbruges: plastomslag, mælkekartoner, bøger, pap, karton, vådt og snavset papir. Hvis der er dagrenovation eller pap i papirbeholderen, bliver den ikke tømt..

Reglerne for papiraffaldet er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som du finder i den grønne boks i højre side.