Placering af beholdere

Skraldemanden tømmer mange beholdere i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre beholderne ud til skraldebilen uden forhindringer, og uden, at han skal løfte eller skubbe beholderne.

Ud til vejen

Hvis du ikke kan overholde kravene til placering og adgangsvej, stiller du i stedet beholderen ud til vejen inden kl. 5.00 på tømningsdagen. På tegningen nedenfor kan du se, hvilke krav adgangsvejen skal opfylde.