Gebyrer for papiraffald

Gebyret for afhentning af papiraffald afhænger af størrelsen på din papirbeholder og om du bor i en almindelig bolig eller i et sommerhus. Du kan se alle gebyrerne for renovation i dokumentet i den grønne boks til højre på siden.

Gebyret for afhentning af affald afhænger af størrelsen på din beholder og om du bor i en almindelig bolig eller i et sommerhus.

Renovationsgebyrerne er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder omkostninger til administration, indsamling af glas, farligt affald, storskralds- og haveaffaldsindsamlingerne samt drift af genbrugspladsen. Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Det variable gebyr afhænger af beholderstørrelsen til dagrenovation og tømning af papirbeholderen for sommerhuse.

Der er også et mindre gebyr for ombytning af affaldsbeholdere

Herunder kan du se de forskellige gebyrer.
Renovationsgebyrer 2017
Renovationsgebyrer 2016