Papiraffald

Alle husstande har en beholder til papiraffald. Husk, at papiraffald til genbrug skal være rent og tørt. Hvis der er dagrenovation eller pap i papirbeholderen, bliver den ikke tømt.

Vi tømmer papirbeholderne cirka hver 4. uge i alle distrikter. Sommerhuse får dog kun tømt papirbeholderen fire gange om året. Vi henter papiraffald samme ugedag, som vi henter dagrenovation.

I den seneste tid har renovatørens chauffører set mange papircontainere med forkert indhold. En god tommelfingerregel er, at alt hvad du modtager i postkassen eller brevsprækken kan genbruges: Aviser, ugeblade, tidsskrifter, magasi­ner, breve, brochurer, skrivepapir, konvolutter, reklamer, telefonbøger og vejvisere.

Følgende som IKKE kan genbruges: plastomslag, mælkekartoner, bøger, pap, karton, vådt og snavset papir. Hvis der er dagrenovation eller pap i papirbeholderen, bliver den ikke tømt..

Links til undersider