Sådan gør du med haveaffaldet

Haveaffald er affald fra haven af en vis mængde og størrelse. Der gælder særlige regler for aflevering af haveaffald. Herunder er de væsentligste regler beskrevet. Se regulativ for husholdningsaffald for de samlede regler.

Haveaffaldet skal afleveres i enheder enten bundtet, i papirsække eller i en haveaffaldsbeholder. Du kan aflevere max 15 enheder fra din have.

Bundter med grene skal samles med snor af naturfibre. Du må ikke benytte ståltråd eller nylonsnor. Bundterne må højst være 0,5 x 0,5 x 1,0 meter og grene må højst være 15 cm tykke. Sække og bundter må højst veje 25 kg. Du må ikke lukke for sækkene, da chaufføren skal kunne se, hvad de indeholder.

Stil haveaffaldet ud til fortovet  på indsamlingsdagen. Sørg for, at haveaffaldet står uden at spærre fortovet , og så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen. Bor du på landet, skal du stille affaldet et sted, hvor skraldebilen kan vende.

Stil haveaffald ud inden kl. 5.00, tidligst dagen før. Se indsamlingsdatoerne til højre i dokumenter.

Ved din bolig indsamler vi:

  • Grene, bundtede
  • Blade
  • Nedfaldsfrugt
  • Afklip
  • Ukrudt

Du skal på genbrugspladsen med:

  • Jord
  • Sten
  • Forarbejdet træ
  • Rødder
  • Træstød

Bemærk, at fra 2018 henter kommunen ikke længere haveaffaldet ved din bolig, men tager kun imod det på genbrugspladsen.