Regler for afhentning

Der gælder særlige regler for aflevering af haveaffald. Se regulativ for husholdningsaffald for de samlede regler. Herunder er de væsentligste regler beskrevet.

Haveaffaldet skal afleveres i enheder enten bundtet, i papirsække eller i en haveaffaldsbeholder. Du kan aflevere max 15 enheder fra din have.

Bundter med grene skal samles med snor af naturfibre. Du må ikke benytte ståltråd eller nylonsnor. Bundterne må højst være 0,5 x 0,5 x 1,0 meter og grene må højst være 15 cm tykke. Sække og bundter må højst veje 25 kg. Du må ikke lukke for sækkene, da chaufføren skal kunne se, hvad de indeholder.

Stil haveaffaldet ud til fortovet  på indsamlingsdagen. Sørg for, at haveaffaldet står uden at spærre fortovet , og så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen. Bor du på landet, skal du stille affaldet et sted, hvor skraldebilen kan vende.

Stil haveaffald ud inden kl. 5.00, tidligst dagen før. Se indsamlingsdatoerne til højre i dokumenter.

Du kan også aflevere dit haveaffald på genbrugspladserne.