Genbrugspladser

Alle virksomheder og borgere har adgang til alle KARA/Noverens genbrugspladser i Lejre, Roskilde, Køge, Stevns og Kalundborg kommuner.

Du kan aflevere alle typer affald, undtagen dagrenovation. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Husk at få en kvittering som dokumentation.

Klare sække

Du må kun aflevere affald i klare og gennemsigtige sække, og der er kun adgang til pladserne for køretøjer op til 3.500 kg+ evt. trailer.

Yderligere information om genbrugspladserne og åbningstider

KARA/NOVEREN telefon: 46 34 75 00

Email: infor@karanoveren.dk

Hjemmeside: http://karanoveren.dk/genbrugspladser