Gebyrer for renovation

Renovationsgebyrerne er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder omkostninger til administration, indsamling af glas, farligt affald, storskralds- og haveaffaldsindsamlingerne samt drift af genbrugspladsen. Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Det variable gebyr afhænger af beholderstørrelsen til dagrenovation og tømning af papirbeholderen for sommerhuse.

Der er også et mindre gebyr for ombytning af affaldsbeholdere
Til højre på denne side kan du se de forskellige gebyrer.