Hvordan kommer jeg af med det farlige affald?

Farligt affald skal afleveres på genbrugspladsen. Medicinrester og kviksølvtermometre kan du aflevere på apotekerne. En del farligt affald kan du aflevere i de butikker, der sælger det. Elektronisk affald, køleskabe og frysere indsamler vi via storskraldsordningen.

For at kunne behandle det farlige affald korrekt er det vigtigt, at medarbejderne på afleveringsstederne ved, hvad de har med at gøre. Derfor skal du aflevere farligt affald i originalemballagen eller tydeligt mærke indholdet på den nye emballage.