Sådan gør du med dagrenovationen

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling. Reglerne for dagrenovation er beskrevet i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Regulativet finder du i højre side eller nederst på siden. Herunder kan du læse nogle af de gode råd til håndtering af dagrenovation.

Affaldsbeholdere ved bolig Affaldsbeholdere ved bolig

Pak madrester i plastikposer

Så undgår du, at beholderen bliver beskidt, og at affaldet fryser fast i beholderen om vinteren.

Undgå maddikker og lugt

For det første kan du kompostere så meget affald som muligt, og resten lukkes i tætte plastposer, før det smides ud.

Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe fx ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit eller Rodalon, der hver især er effektive bakteriedræbere. Men undlad at bruge klorin, da det er miljøskadeligt.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderen på et skyggefuldt og køligt sted, indtil den bliver tømt. Det er ikke godt nok med carportens skygge, den kan nemlig være meget varm.

Hvis det ikke hjælper, kan du købe sorte sække, som svarer til beholderens størrelse (tjek liter-størrelse). Isæt en pose efter hver tømning, første gang dog efter vask af beholder. Dermed vil der ikke være "gamle" maddiker, der overlever en tømning, og nye maddiker kan ikke nå at klækkes.

Man kan også hindre fluernes adgang til beholderen ved at sy en pose af fintmasket net med en elastik-kant, som trækkes over beholderens top, således at det slutter tæt hele vejen rundt. Sørg for at der ikke allerede ER fluer (eller maddikker) i beholderen, når nettet placeres!

Med hensyn til lugt er det desværre ikke muligt at få tætsluttende låg til beholderne, da plast udvider sig forskelligt afhængig af plastens form ved varme og omvendt ved kulde

Læs reglerne for dagrenovation i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald