Hvornår får jeg hentet dagrenovation?

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter dagrenovation hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Selvbetjeningen finder du i højre side øverst.

Du kan også finde ud af hvornår vi henter hos dig ved at kigge i dokumenterne tømmeliste og indsamlingsdatoer, som du finder i den grønne boks i højre side.

Derudover kan du downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Vejledning til selvbetjening

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, så betyder det at du skal bruge en anden adresse for at få kalender frem.
Det sker fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har fællesopkrævning. Send os en mail på post@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Jeg vil se hvornår jeg får hentet affald