Dagrenovation

Din dagrenovationsbeholder bliver tømt hver 14. dag på faste ugedage. I ugerne 26-33 tømmer vi beholderen hver uge. Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling.

Links til undersider