Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald

I regulativet for husholdningsaffald kan du læse, hvad du som borger i Lejre Kommune skal gøre med dit affald.