Ny affaldsordning i 2018

Der er ændringer på vej i Lejre Kommunes affaldsordninger fra 2018. Det betyder, at du får mulighed for at sortere dit affald endnu mere, og at du skal gøre plads til en skraldespand mere ved din bolig.

Helt konkret fjerner vi din skraldespand til dagrenovation – og til gengæld får du to nye todelte skraldespande. Den ene nye skraldespand er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din skraldespand til papir beholder du. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver.

Slut med afhentning af storskrald og haveaffald fra 2018

Der er også ændringer i storskralds- og haveaffaldsordningen. Fra 2018 henter vi ikke længere storskrald og haveaffald hjemme hos dig, da meget få borgere bruger ordningerne i dag. Vi henter dog i hele 2017. Du kan finde en affaldskalender for 2017 for netop din adresse på vores hjemmeside. Lige til at printe ud. Du finder den her: Affaldskalender

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

I Lejre Kommune har vi ligesom i resten af landet en målsætning om, at 50 % af borgernes affald skal genbruges i 2022. Derfor skal vores affaldsløsninger indrettes på en måde, der støtter op om det mål. I 2016 var vores genbrugsprocent på 31. Med de her nye tiltag, er vi næsten sikre på, at vi når vores mål om 50 % i 2022.

Hvor skal de nye skraldespande stå?

De skal stå, hvor de gamle skraldespande står nu. Og reglerne er de samme, som de altid har været. Det betyder bl.a. at der max må være 45 meter fra skraldespandene til nærmeste kørevej for skraldebilen og at underlaget fra skraldespandene og hen til skraldebilen skal være jævn og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer og tømmer den. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.