Brugerundersøgelse

Hvad mener borgerne i Lejre egentlig om affaldssortering? Det har vi spurgt 300 borgere i Lejre om i foråret 2016.

Det er blevet til en brugerundersøgelse,  der analyserer borgernes  kendskab  til, tilfredshed  med og  brug  af  de nuværende affaldsordninger. Derudover  spørger  undersøgelsen  ind  til  borgernes  holdninger og  forventninger til  de  kommende affaldsordninger.

Du kan læse hele brugerundersøgelsen ved at hente den i boksen i højre side.