Affaldsplan og handleplan

Lejre Kommune har en plan, der bl.a. beskriver hvordan vi når de nationale mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune har den 30. marts 2015 godkendt Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 -2024).

Formålet med affaldsplanen er at beskrive de mål og indsatser, som vi i Lejre Kommune ønsker at arbejde med i den kommende planperiode. Vi skal bruge planen som et styrings- og planlægningsværktøj og dermed skal planen danne baggrund for, hvordan vi prioriterer indsatserne på affaldsområdet i de kommende år.
Indholdet i affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald" som omfatter:
• Bagrund og rammer som beskriver de nationale hensigter og målsætninger samt lovgivning på affaldsområdet.
• Kortlægningsdel som beskriver status og kortlægning af affaldsområderne i Lejre Kommune.
• Målsætningsdel som beskriver kommunens målsætninger for affaldsområdet i planperioden.
• Planlægningsdel som beskriver kommende initiativer for de første 4 år af planperioden.

Udvalget for Teknik & Miljø har på møde den 7. oktober 2015 godkendt en handleplan på, hvordan vi kommer i gang med at implementere de mange initiativer i Affaldsplanen.

Både affaldsplanen og handleplanen finder du under dokumenter i højre side.